MPA Mindsonar®

 

Jou manier van denken bepaalt in hoge mate wat je kunt, hoe je handelt en waar jij je thuis voelt. Ook voor teams en organisaties spelen denkstijlen een belangrijke rol in de samenwerking en de prestaties van de organisatie. MPA MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaatvoor het menselijk denken. MPA MindSonar® meet niet wat je denkt, maarhoe je denkt. Het brengt je persoonlijke denkstijl – of die van een team of organisatie – in kaart.

Wat doet MPA MindSonar®?
Het legt je vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naarpatronen in hoe je denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Bovendien meet het hoe lang je over het beantwoorden doet (de reactietijd). MPA Mindsonar® geeft je manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van je persoonlijke, unieke denkstijl.

Door wie wordt MPA MindSonar® gebruikt?
Het kan overal worden ingezet waar het belangrijk is hoe mensen denken. Het wordt gebruikt door coaches, therapeuten, loopbaanadviseurs, werving- en selectiebureaus, trainers, opleiders, teambuilders, managers en organisatieadviseurs, kortom: door mensen die andere mensen helpen om zich verder te ontwikkelen.

Ingrid Vrakking is gecertificeerd MPA Mindsonar® deskundige. Zij is als MPA Professional internationaal geregistreerd door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen

 

 

Het menselijke denken gemeten

De één denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt.

“Those who have tried to develop instruments have based them on what people think, (….) which is not the proper base for assessment devices. They should be based on (….) how they think (…) howthey do what they do, and how they believe what they believe”
(Clare W. Graves)

De term ‘MindSonar’ verwijst naar de sonartechnologie: sonar geeft aan waar objecten op de zeebodem liggen, maar het vereist deskundige interpretatie om te begrijpen wat voor objecten het precies zijn.

Verander breekpunten in kansen

MindSonar analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Want ook al onderschrijven mensen dezelfde waarden, als ze verschillende denkstijlen hebben, gaan ze totaal verschillend met die waarden om. Daarin liggen zowelbedreigingen als kansen. Denkstijlverschillen kunnen stimulansen of breekpunten zijn. Met MindSonar verandert u denkstijlverschillen van hindernissen in hulpbronnen.

 

 

Belangrijke voordelen

Wat waarderen MindSonar-gebruikers?

  • Snelheid en essentie: MindSonar brengt snel een gesprek over de kernpunten op gang te brengen.

  • Waardevrij profiel: Een metaprofiel is een neutrale weergave van hoe iemand denkt; MindSonar spreekt geen oordeel uit.

  • Klantvriendelijk: Door de duidelijke vormgeving, de audio-uitleg en de afwisselende vraagvorm vinden klanten het interessanter om MindSonar in te vullen dan andere vragenlijsten.

  • Focus op verandering: MindSonar is geen persoonlijkheidstest. Wat door MindSonar wordt gemeten is in principe veranderbaar.

  • Wetenschappelijke verantwoording: Statistisch onderzoek heeft aangetoond dat MindSonar betrouwbaar en valide is.

  • Breed inzetbaarheid: MindSonar is goed bruikbaar voor mensen met weinig zelfreflectie en gemakkelijk in te vullen voor verschillende doelgroepen.

  • Onbeperkt aantal typen: Andere tests meten slechts enkele variabelen en vormen daar allerlei combinaties mee. MindSonar meet een groot aantal variabelen, waardoor een verfijnde meting kan worden gedaan en er een oneindig aantal typen kan worden gedefinieerd, helemaal toegesneden op een bepaalde doelgroep of een bepaalde organisatie.

  • Brede operationalisatie: MindSonar maakt niet alleen gebruik van tekst maar ook van foto’s. Daardoor worden begrippen op een bredere manier gemeten.

ADDRESS

 

TRAININGSCENTRUM

 

Burgtsebaantje 5

5124 RD Molenschot

00316-13695259

info@incrediblereflection.com

www.incrediblereflection.com


+31 612141221     

FIND​ US