Imindsonar

 

 

Met de mindsonar worden de verschillende denkstijlen die jij in bepaalde contexen gebruikt in kaart gebracht . En deze persoonlijke denkstijlen kunnen voor  een heel team in kaart gebracht worden, maar ook voor een individu. Vandaaruit kan gekeken worden waar de sterktes van het team of de organisaties in zitten en deze vandaaruit bewust nog beter benutten. OOk waar nog kwalificaties nodig zijn om het team verder te versterken en naar een hoger niveau te brengen. manier van denken bepaalt in hoge mate wat je kunt, hoe je handelt en waar jij je thuis voelt. Ook voor teams en organisaties spelen denkstijlen een belangrijke rol in de samenwerking en de prestaties van de organisatie. MPA MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaatvoor het menselijk denken. MPA MindSonar® meet niet wat je denkt, maarhoe je denkt. Het brengt je persoonlijke denkstijl – of die van een team of organisatie – in kaart.

Wat doet MPA MindSonar®?
Het legt je vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naarpatronen in hoe je denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Bovendien meet het hoe lang je over het beantwoorden doet (de reactietijd). MPA Mindsonar® geeft je manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van je persoonlijke, unieke denkstijl.

Door wie wordt MPA MindSonar® gebruikt?
Het kan overal worden ingezet waar het belangrijk is hoe mensen denken. Het wordt gebruikt door coaches, therapeuten, loopbaanadviseurs, werving- en selectiebureaus, trainers, opleiders, teambuilders, managers en organisatieadviseurs, kortom: door mensen die andere mensen helpen om zich verder te ontwikkelen.

wij zijn gecertificeerd MPA Mindsonar® deskundige. Wij zijn als MPA Professional internationaal geregistreerd door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen

ADDRESS

 

TRAININGSCENTRUM

 

Burgtsebaantje 5

5124 RD Molenschot

00316-13695259

info@incrediblereflection.com

www.incrediblereflection.com


+31 612141221     

FIND​ US