Persoonlijke Kracht

 

De natuur heeft de mens begiftigd met de absolute controle over slechts een ding; de gedachte!

Dat feit, plus het aanvullende feit dat alles wat we creeren begint in de vorm van een gedachte.

De kunst is deze gedachten zo te stroomlijnen dat het positieve en helpende gedachten zijn, waar wij onze overtuigingen op afstemmen. Met deze sterkte gedachten kunnen wij het pad van onze doelstellingen bewandelen.

 

Er zijn 3 vijanden die je van je doelenpad kunnen afhouden;besluitenloosheid, twijfel en angst. Als deze 3 negatieve eigenschappen je geest in beslag nemen zul je nooit goed kunnen functioneren. Deze 3 negativiteiten zijn nauw verwant. waar je door de een word getroffen zijn de andere dicht in de buurt.  Gedachten van Angst  verlamt je vermogen om je verstand te gerbuiken, verwoest je verbeeldingskracht, ruimt je zelfvertrouen uit de weg, ondermijnt je enthousiastme, weerhoud je van innitiatieven, leidt tot onzekerheidnover je doel, moedigtaarzingeling aan en maakt zelfbeheersing onmogelijk. `het berooft je oersoonlijkheid van charme, verwoest je vaardigheid om accuraat te denken en doet afbreuk aan je concentratievermogen. `het ondergraaft je volharding, vernadert je wilskracht in leegte, verwoest ambitie, vertroebelt het geheugen en nodigt mslukkingen in elke voorstelbare vorm uit. hij dood liefde en vernietigt de fijnere ematies van het hart, ontmoedigt vriendschap,nodigt ramoen uit in honderden vormen en leid tot slapenloosheid, ellende en ongelukkigheid. Dat alles doet hij in een weerwil van de overduidelijke waarheid;dat je leeft in een wereld van overvloed, met alles wat je maar kunt verlangen, waar niet s tussen jou en je verlangens instaat behalve het gebrek aan een vastomlijnd doel.

Het is geen wonder dat we angst vrezen.

honden en paardenmerken het als zijn baas het aan moed ontbreekt.hij pikt de angstvibraties op en gedraagt zich daarna

 

Iemand die voortdurend zijn negatieve gedachten of destructieve gedachten uitspreekt, zal zich daarna gedragen en zal verzekerd zijn van succes.Ook het denken van desctructieve gedachten zoner uitte speren zullen je blijven achtervolgen.

Je angsten overwinnen

 

 

Zelfanalyse kan zwakheden blootleggen die je liever niet toegeeft. Maar deze vorm van onderzoek is noodzakelijk als je meer van het leven wilt eisen dan middelmatigheid.

onthoud als je je zelf punt voor punt onderzoekt he volgende; je bent gelijk rechter en jury, advocaat en openbaar aanklager, voor de verdediging, aanklager en beschuldigde. je staat terecht . zi de feiten onder ogen. Stel jezelf duidelijke vragen en eis eerlijke antwoorden. bl 322 hill

 

Om succesvol te zijn moet je gemoedsrust vinden, voorzien in je materiale levnsbehoeften  en boven alles geluk vinden. Als deze teken van geluk beginnen in de vorm van gedachten impulsen. Je beheerst je eigen geest; je hebt de macht om die te voeden met elke gedachtenimpuls die je kiest. Daarom heb je de verantwoordelijkheid om je geest te voeden met met constructieve positieve gedachtens.

Als voorbeeld neem ik Ophra Winfry; zij heeft ondanks alle narigheid die in haar leven is gebeurt. De persoonlijke kracht, het doorzettingsvermogen, inspiratie en volharding om door te zetten , de kracht om negateie invloeden van anderen 

 

Feeling Good  or feeling Great

Create your own oppurtunitiys

reality architect, you create your life, your dominate thoughs  create your life

negative spirals

einstein imagination is more iimportant than knowlegde

ik ben hier en ik wil daar naartoe. een plannetje bedenken een strategie.

 

 

“Ergens in onszelf hebben we een kracht die elke gedachte,
elke droom en ieder verlangen kan waarmaken.
Leer die kracht in jezelf te gebruiken.”  En voor jezelf te gerbuiken.: Persoonlijke kracht gestuurd door power of the mind.

 

Persoonlijke kracht  gaat verder . Persoonlijke Krachtdat ben je zelf, alles wat je zult bereiken,  alles wat je in hebt.   Als je je talenten verder weet te ontwikkelen en je valkuilen tot je sterktevelden weet te maken  dan zul je meer bereiken, prive zakelijk, in de  omgang met mensen , financieel, maar ook spiritueel, geestelijk op ieder gebied. 

Als je doet wat echt vanuit je passie komt  geeft dat je energie en maakt dat dat je door wilt gaan om je doelen te bereiken.

 nPrachtig is als deze honden dat met jou weten aan te raken en je hier inzicht in te geven.

 

 

De honden die  hiervoor ingezet worden  zijn honden in opleiding voor Stichting Assistentiehond Nederland of de ouderdieren die voor 

 

Het potetntieel wat je in je hebt. Als je dat potentieel kunt verhogen.als je meer uit jezelf weet te halen dan zul je meer bereiken, prive zakelijk, inde  omgang met mensen , financiele maar ook spiritueel. geestelijk op ieder gebied.  Daarom Persoonijk leiderschap veel belangrijker dat persoonlijk leiderschap. is maar een klien onderdeeltje van persoonlijke kracht. bestaat uit je enrergienieuvea, zonder energie kun je geen prestaties leveren Persoonlijk energie nieveau je accu, je passie, goed kunnen communiceren, helder en duidelijk , kwalitieti van je communicatievaardigeheid. bepaald voor een heel groot gedeelte wat je zult kunne bereiken in je leven.Mensen die succesvol zijn hebben iegelnijk al=ltijd een hoge commnicaitevaardigehid. communicatie met anderen en communicatie met je zelf  Mensen die zichzelf niet geod weten te uiten zitten altijd in de knoop met zichzelf, het is niet alleen de communncaite met anderen maar ook de communitaite met  jezelf. Heb je alles wel op een rijtje, heb je wel een geod inzicht. of je geestelijk herlder inzicht hebt.\

 

Mindset,

 De kracht van je gedachten. Je mindset

De menselijke geest is krachtig . Hij bouwt op of hij verwoest.

 

 Je gedachten zijn je beperkingen.  Hoe groter je kunt denken, dan heb je minder beperkingen.  Succesvolle mensen zijn succesvol omdat ze grotere dromen hebben. Denk in groter denken en oefen dat naar nog groter denken; Dream BIG.

Dat bepaald  mede jouw persoonlijk kracht. als je dit beheerst dan heb je controle over je zelf leven  dan ben je een leider van jezelf en dan kun je vervolgens gaan inspireren. dan kun je naar insprirerend leiderschap.

 Het is een kwestie van doen . oefenen en oefenen en er mee bezig zijn

Ik kan het je vertellen, maar je moet het ook zelf ervaren. Door de dieren krijg je een mooie speigel voorgehouden en het mooie is dat zij je de kan meteen geven om daar eigen inzicht i  te ontwikkelen en toe te passen en te oefenen en meteen het resultaat daavan kunnen waarnemen.

De eerlijke betrouwbare en oprechte  feedback die de dieren je geven komt binnen in je hart en geeft je ruimte voor verandering in de richting die voor jou gewenst is.

Je moet goed in je vel zitten, je moet een goede mindset hebben. Hoe je omgaat met jezlef en anderen. de kwalietiet van onze ommunicatie.

 

de blokkades die in je zitten, die zo diep in ons zitten, we geloven waar we in willen geoven, we zijn zo geconditioneerd dat we de werekelijkheid , de echte wereklijkdied,neit willen zien. Als  je die blokkades, die patronen weet te doorbreken dan zul je zien dat je leven van hier naar daar gaat.

Door in contact te komen met de dieren en de coaching daaromheen . zul je erken dat je

Mensen kunnnen ervaren dat hun leven veranderd is door het ontact met de dieren.

 

 

 

Waarom bereikt de ene mens meer dan de andere? Omdat ze groter denken omdat ze groter durven te dromen.

“Ergens in onszelf hebben we een kracht die elke gedachte,
elke droom en ieder verlangen kan waarmaken.
Leer die kracht in jezelf te gebruiken.”

 

Als je het voor elkaar krijgt om je energieniveau te verhogen, ga je beter presteren en kun je beter leiding geven. Als je beter leert communiceren, zul je sneller, meer voor elkaar krijgen en zul je andere mensen, klanten en werknemers sneller en beter kunnen overtuigen. En als jij je negatieve overtuigingen, de interne conflicten met jezelf – die je nu belemmeren om te groeien – weet om te zetten in een mindset voor succes, dan zullen je persoonlijke en zakelijke resultaten exponentieel toenemen. 

In het begeleiden van ondernemers op weg naar zakelijk en financieel succes help ik met het vergroten van hun Persoonlijke Kracht. De basis voor persoonlijk leiderschap. In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik vele facetten van succes bestudeerd. Ik heb me verdiept in de vraag waarom sommige mensen veel meer bereiken dan anderen en wat de strategie is om een succesvol en gelukkig leven te kunnen leiden. Zelf heb ik zowel grote successen behaald, als diepe dalen gezien. Toch lukte het mij om uit het dal te klimmen en nieuwe successen te behalen. Wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd van mijn coaches én alle ervaring die ik zelf in de praktijk heb opgedaan deel ik tijdens mijn masterclass. De basis van elk succes is Persoonlijke Kracht. Zondagmiddag 14 juni behandel ik de kernpunten, waarmee een fundament wordt gelegd voor een succesvol persoonlijk en zakelijk leven. 

 

 

 

ADDRESS

 

TRAININGSCENTRUM

 

Burgtsebaantje 5

5124 RD Molenschot

00316-13695259

info@incrediblereflection.com

www.incrediblereflection.com


+31 612141221     

FIND​ US